ISOKOR BUILDING 2.0 1000ml

179,99 zł
Brutto

ISOKOR Building 2.0 to hydrofobowy impregnat do zabezpieczenia betonu, elewacji budynków przed zabrudzeniami. Powstała która podczas zabezpieczania tworzy się na powierzchni jest odporna na wodę, brud, oleje. Impregnat jest odporny, a zarazem zabezpiecza i chroni elewację przed szkodliwym promieniowaniem UV, działaniem soli drogowej i opadów atmosferycznych. 

Ilość

 

Polityka Prywatności

 

Zasady dostawy

 

Regulamin sklepu

ISOKOR Building 2.0 to hydrofobowy impregnat do zabezpieczenia betonu, elewacji budynków przed zabrudzeniami. Powstała która podczas zabezpieczania tworzy się na powierzchni jest odporna na wodę, brud, oleje. Impregnat jest odporny, a zarazem zabezpiecza i chroni elewację przed szkodliwym promieniowaniem UV, działaniem soli drogowej i opadów atmosferycznych. Zmniejsza przyczepność wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ptasich odchodów, glonów, mchów i osadów wapiennych. Zabezpiecza elewację dzięki czemu zapewnia długotrwały efekt. Nie zmienia przepuszczalności materiału dla pary wodnej i gazów. Wysoka przeźroczystość – wygląd obrabianej powierzchni nie zmienia się. Obrobiony materiał ma dłuższą żywotność niż nieobrobiony.

Zastosowanie: 

Beton, wszystkie rodzaje tynków, klinkier, wapień, piaskowiec, bazalt, marmur, cegła, malowane drewno, meble ogrodowe, dachy nieszkliwione ( z wyjątkiem dachów blaszanych).

Sposób użycia:

Środek ISOKOR Building 2.0 nanosić przy pomocy pistoletu natryskowego niskiego ciśnienia w temperaturze 5-35°С w środowisku o niskiej wilgotności. Nie należy dopuszczać do aplikowania jednorazowo za dużej ilości środka na powierzchni, gdyż może spowodować to powstanie zacieków. Za idealną aplikacje uważa się pokrywanie powierzchni środkiem w ten sposób, aby doprowadzić do równomiernego “nawilżenia powierzchni”. Przed rozpoczęciem aplikacji należy upewnić się iż powierzchnia jest odpowiednio sucha. W tym celu zaleca się użycie higrometru. Podczas aplikacji impregnatu warto pamiętać o dokładnym oczyszczeniu impregnowanej powierzchni z zanieczyszczeń oraz dokładnym jej wysuszeniu, a także 4-godzinnej ochronie przed działaniem wilgoci ( intensywnych opadów atmosferycznych). Takie postępowanie gwarantuje długotrwałą i niezwykle skuteczną ochronę powierzchni mineralnych. Okres schnięcia około 60 min. W okresie 24h wiązania nie zaleca się narażać roboczej powierzchni na wpływ jakichkolwiek czynników mechanicznych lub chemicznych, ponieważ pod ich wpływem może zmniejszyć się czas żywotności lub zmienić się funkcjonalność ochrony. W ciągu 24 godzin po stosowaniu produktu temperatura roboczej powierzchni nie powinna spadać poniżej 3°C. Reakcja wiązania kończy się po 24 godzinach.

Przechowywanie: w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-35°С. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić od mrozu! Po otwarciu środek powinien być nadal przechowywany w dobrze zamkniętych pojemnikach nie dłużej niż 6 miesięcy. Przesyłanie i przechowywanie jest dozwolone tylko w jednorazowych pojemnikach wykonanych z polietylenu o wysokiej gęstości lub szkła.

Zużycie: w zależności od chłonności powierzchni: 100 ml/0,7-1м2 – powierzchnie mineralne; 100 ml/1,5-2м2 – malowane drewno.

Okres przydatności: Wykorzystać w ciągu 2 lat od daty produkcji. Oznakowanie zgodnie z Postanowieniem Nr 415/2013 36. Produkt kategorii A, Podkategoria H) penetracyjne materiały ochronne. Wartość graniczna zawartości związków organicznych w produkcie przeznaczonym do użytku 750g/l. Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie w stanie przeznaczonym do wykorzystania 745g/l.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera popan-2-ol. Łatwopalny płyn i opary. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać wdychania oparów/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU WĄCHANIA: Doprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania. KONTAKT ZE SKÓRĄ (lub włosami): Wszystkie skażone części odzieży natychmiast zdjąć. Spłukać skórę wodą/wziąć prysznic. KONTAKT Z OCZAMI: Przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli można je łatwo usunąć. Kontynuować przemywanie. PRZY POŁYKANIU: Przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów! Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zawartość/opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny

ISOKOR
100 Przedmioty

Opis

Pojemność
1000 ml